Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupțieCentrul Național Anticorupție (CNA) și Oficiul Avocatului Poporului (OAP), împreună cu Institutul de Reforme Penale, au finalizat implementarea proiectului „Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupție".
Atelier de formare de formatori “Activitatea ofițerilor de urmărire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale”
În perioada 26 – 29 noiembrie 2018, în cadrul proiectului implementat de către IRP în parteneriat cu UNICEF Moldova „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”, are loc atelierul de formare de formatori cu genericul “Activitatea ofițerilor de urmîrire penală privind investigarea cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale”.
Evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în Republica MoldovaOficiul Avocatului Poporului au finisat cu succes proiectul „Evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în Republica Moldova”. Prin acest proiect OAP și-a propus realizarea unui Studiului Național al Percepțiilor Drepturilor Omului în Republica Moldova.
Lecții pe segmentul prevenirii delincvenței juvenile în raionul Cahul
În perioada octombrie - noiembrie curent în cadrul Gimnaziului “M.Sadoveanu,, din s. Vadul lui Isac și L.T. “I.Creangă,, din or. Cahul s-au desfăşurat activități de informare în clasele V-VI, precum și cu părinții acestora, profesori.
În scopul implementării mecanismului intersectorial de cooperare Institutul de Reforme Penale a organizat la Sângerei o prima ședință de lucru
Ședința grupului local de lucru desfățurată la data de 22 noiembrie 2018, este o altă activitate din cadrul proiectului implementat de către IRP în parteneriat cu UNICEF Moldova „Asigurarea unei intervenții prompte în cazul copiilor în conflict cu legea prin măsuri de prevenire și colaborare intersectorială în 5 raioane ale țării”.
Drepturi egale pentru comunități rurale – proiectul prin care Consiliul a fost mai aproape de persoanele din mediul ruralConsiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, împreună cu Institutul de Reforme Penale, a implementat proiectul „Drepturi egale pentru comunități rurale”, care a fost lansat la 15 martie curent.
Prima ședință grupului de lucru cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială în raionul Rezina
La 21 noiembrie curent, în raionul Rezina a avut loc prima ședință a grupului de lucru local format în scopul identificării și soluționării problemelor cu referire la cazurile cu implicarea minorilor.
Întâlnirea grupului de lucru din raionul Comrat cu privire la delincvența juvenilă
La 20.11.2018 la Comrat a avut loc prima ședință a grupului local de lucru. Subiectul discuțiilor l-a constituit implementarea mecanimsului local de interacțiune a reprezentanților din sfera protecție.
Finalizarea proiectului ,,Asigurarea dreptului la educaţie de calitate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) şi a elevilor din categoriile sociale defavorizate în cadrul învăţământului profesional tehnic (ÎPT)”Au fost prezentate rezultatele finisării proiectului ,,Asigurarea dreptului la educaţie de calitate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) şi a elevilor din categoriile sociale defavorizate în cadrul învăţământului profesional tehnic (ÎPT)” în cadrul unui atelier desfășurat de Ministerul Educației Culturii și Cercetării.
Ședința grupului de lucru în raionul Cahul
În raionul Cahul la data de 20 noiembrie 2018 s-a desfășurat ședința grupului de lucru privind "Mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și a celor sub vârsta răspunderii penale."