Ghidul ordonatorului expertizei judiciare – un instrument pentru eficientizarea dispunerii expertizelor judiciare

Astăzi a fost lansat Ghidul ordonatorului expertizei judiciare - o publicație destinată profesioniștilor și profesionistelor din domeniul justiției, care efectuează expertize judiciare sau au tangență cu acestea: experți judiciari, ofițeri de urmărire penală, avocați, judecători, procurori, polițiști etc. Publicația abordează diferite aspecte determinante la dispunerea expertizelor judiciare, astfel încât să fie formulate în baza principiilor de activitate în domeniul expertizei judiciare și să contribuie la realizarea eficientă a actului justiției.

Ghidul este structurat în trei capitole. Primul capitol include sinteza standardelor și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia expertizelor judiciare, descrierea sistemului de expertize judiciare din Republica Moldova și prezentarea aspectelor procesuale în materia expertizelor judiciare. Cel de-al doilea capitol conține informații despre etapele dispunerii expertizei judiciare și sarcinile ordonatorului în procesul efectuării expertizei judiciare. În capitolul al treilea sunt prezentate infografice pentru diferite genuri și specialități de expertiză judiciară, care indică scopul expertizei, regulile generale, obiectul de cercetare al expertizei, sarcinile expertizei, modelele de întrebări, cerințele (față de obiecte și/sau mostre) etc.

În cuvântul său de salut, secretara de stat a Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a apreciat efortul autorilor care au muncit la elaborarea ghidului și a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru suportul oferit la dezvoltarea profesiilor juridice. „Consolidarea domeniului expertizei judiciare este unul dintre obiectivele Ministerului Justiției, stabilite în Strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025. În acest sens, avem setate mai multe acțiuni, printre care revizuirea cadrului legislativ, uniformizarea procedurilor de examinare, capacitarea instituțiilor de expertiză judiciară. Doar prin consolidarea eforturilor vom reuși să avem expertize judiciare de înaltă calitate, restabilind astfel încrederea cetățenilor în actul justiției”, a afirmat Veronica Mihailov-Moraru.

Reprezentanta rezidentă adjunctă a PNUD Moldova, Andrea Cuzyova, a menționat că acest ghid va facilita activitatea profesioniștilor din domeniu justiției și le va oferi răspunsuri la provocările pe care le întâlnesc în activitatea conexă dispunerii expertizei judiciare. „În numele PNUD, reiterez angajamentul nostru de a sprijini Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Justiției, instituțiile din lanțuljustiției și societatea civilă în construirea unui sistem de justiție centrat pe oameni. De asemenea, mulțumim partenerului nostru de lungă durată, Guvernul Suediei, pentru sprijinul oferit în cadrul proiectului și cooperarea în promovarea obiectivelor comune privind accesul la justiție și drepturile omului”, a spus Andrea Cuzyova.

Elaborarea Ghidului ordonatorului expertizei judiciare a fost coordonată de Institutul de Reforme Penale (IRP), în strânsă colaborare cu reprezentanții Centrului Național de Expertize Judiciare (CNEJ), Centrului de Medicină Legală, Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General de Poliție.

Ghidul ordonatorului expertizei judiciare va fi distribuit profesioniștilor și profesionistelor din domeniul justiției din toate raioanele țării, dar și bibliotecilor universitare în cadrul cărora se studiază dreptul. Publicația va fi disponibilă și în limba rusă.

Versiunea electronică a Ghidului ordonatorului expertizei judiciare este disponibilă pe site-ul IRP și PNUD Moldova.

Publicația a fost elaborată în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, în parteneriat IRP, cu suportul financiar al Suediei. Opiniile exprimate în publicație aparțin autorilor și nu reflectă neapărat viziunea IRP, PNUD și Suediei.Template not found: /templates/work/addcomments.tpl