Ina Barbaroș, juristă: „Accesul la justiție joacă un rol central în prevenirea problemelor cu care se confruntă persoanele din grupurile vulnerabile”

Grație activității în cadrul Primăriei Soroca, în calitate de juristă, Ina Barbaroș cunoaște îndeaproape problemele cu care se adresează locuitorii raionului la administrația publică locală. Experiența Inei Barbaroș în interacțiunea cu beneficiarii, inclusiv persoane din categorii vulnerabile, este valoroasă pentru activitatea Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) Soroca, oferind o perspectivă importantă asupra situației beneficiarilor.


Probabil, majoritatea persoanelor când se confruntă cu vreo problemă și se gândesc unde ar putea să caute soluții, apelează la primăria locală. Cât de des locuitorii apelează la primărie pentru soluționarea problemelor lor și care sunt acestea?

În fiecare zi avem adresări din partea cetățenilor din mun. Soroca cu diferite probleme. Problemele cu care se adresează oamenii sunt dintre cele mai diverse: pentru a solicita ajutor material, cu cereri ce țin de vânzarea-cumpărarea imobilelor, arenda terenurilor, delimitarea terenurilor sau recunoașterea dreptului de proprietate asupra acestora. Sunt frecvente solicitările privind instalarea iluminării stradale, reparația drumurilor și a blocurilor locative, defrișarea arborilor sau solicitarea sistării și/sau demolării construcțiilor neautorizate.

La fel, sunt multe adresările pentru consultații juridice, cum ar fi procedura de divorț; procedura de recuperare a actelor pierdute, moștenire; litigiile de vecinătate; cererile prealabile asupra unui drept ce îl consideră încălcat; cererile de elaborare a anumitor contracte; cererile de chemare în judecată sau de solicitare a anumitor acte ș.a. Oamenii se adresează cu probleme de țin de minorii aflați în situație de risc și cu cereri de stabilire a custodiei.

Totodată, există și probleme ce nu țin de competența administrației publice locale (APL), de exemplu: încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor, a condițiilor de securitate pentru desfășurarea lucrărilor care pot provoca situații de avarii sau incidente. Atunci, noi referim astfel de cazuri sau redirecționăm la alte instituții, conform competențelor acestora.


Cât de des și cu care instituții publice din raion interacționează Primăria, în contextul soluționării problemelor cu care se adresează cetățenii?

În mare parte, APL interacționează cu serviciile desconcentrate din raion din diverse domenii, în funcție de activitatea desfășurată sau chestiunea pe care o examinăm. Foarte des interacționăm cu Inspecția pentru protecția mediului Soroca, Direcția de supraveghere tehnică NORD, Inspectoratul de poliție Soroca, Centrul multifuncțional Soroca, Direcția asistență socială și protecție a familiei.

Pe diverse probleme comunicăm cu Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, Agenția teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcția teritorială Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale, Centrul militar Soroca, Agenția teritorială de Asigurări în Medicină.


Sunteți una dintre membrele active în cadrul PDAJ Soroca. Cât de utilă a fost participarea la ședințele, activitățile PDAJ în activitatea Dvs.?

Fiecare specialist cunoaște bine domeniul său de activitate, dar este foarte util să știm și anumite detalii ce țin de activitatea instituțiilor cu care interacționăm. Așa comunicăm mai eficient și putem soluționa mai operativ cazurile la care lucrăm. De exemplu, a fost foarte util atelierul de instruire privind contribuirea la reducerea întârzierilor în procesele civile, penale și contravenționale din perspectiva respectării drepturilor persoanelor din grupurile vulnerabile. Grație explicațiilor și exemplelor aduse de formatorii, doamna Elena Belei și domnul Igor Dolea, cunoaștem care sunt procedurile, termenii disponibili, iar aceasta ne oferă o mai bună claritate asupra aplicabilității prevederilor legale pentru situații concrete de lucru.


Participarea în cadrul PDAJ Soroca v-a schimbat cumva percepția despre accesul la justiție?

Mă bazez permanent pe ideea că un om bine informat este un om înarmat. De aici, pot să spun că participarea în cadrul ședințelor PDAJ m-a înarmat cu multă informație. În cadrul PDAJ Soroca, fiecare gând expus, fiecare problema era auzită și se căutau soluții la aceasta. La fiecare întrebare adresată de participanții la ședințe sau instruiri, formatorii au oferit răspunsuri, chiar dacă acestea nu țineau nemijlocit de subiectul ședinței. Totodată, am avut acces la diverse informații utile și publicații din domeniul justiției, oferite gratis, ce ajută mult în activitate și pentru care sunt recunoscătoare.

Dacă să vorbim despre accesul la justiție al persoanelor vulnerabile, așa cum am identificat în cadrul ședințelor PDAJ, riscurile țin nu doar de lipsa surselor financiare, ci și de necunoașterea prevederilor legale. Persoanele din categorii vulnerabile au nevoie de asistență juridică gratuită, dar, din păcate, aceasta nu întotdeauna este ușor de obținut. Din acest motiv, ei se adresează pentru o consultație la primărie, unde încearcă să își caute dreptatea. Cel puțin la primărie ei pot primi informația necesară despre ce documente trebuie să pregătească sau unde trebuie să se adreseze.

Sunt ferm încrezută că cele discutate în cadrul PDAJ Soroca vor contribui inclusiv la schimbarea percepției cetățenilor asupra justiției. Accesul la justiție joacă un rol central în prevenirea problemelor cu care se confruntă persoanele din grupurile vulnerabile, dar și la căutarea imediată a soluțiilor, cu implicarea mai multor actori din societate, care ar putea interveni rapid.


Cum credeți, cum ar trebui sa fie continuitatea activității Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție Soroca?

Consider că acest proiect trebuie continuat, el oferind foarte multă informație utilă din domeniul juridic. Am comunicat cu colegi din alte domenii, am primit răspunsuri la anumite întrebări adresate de către cetățeni (despre moștenire, dreptul la pensie, rapoarte de muncă, angajare în câmpul muncii a minorilor, muncă neremunerată în folosul comunității). Până atunci, doar redirecționam beneficiarii către serviciul sau instituția unde ei pot primi răspunsuri. Acum, chiar dacă persoana se adresează la primărie cu o întrebare care nu ține de competența APL, grație activității în cadrul PDAJ, eu cunosc multe detalii ce țin de alte domenii și pot oferi cetățeanului mai multă informație înainte de a-i recomanda să meargă la alte instituții.

Mai sunt probleme pe care le-am discutat la ultima ședință în cadrul PDAJ și aș dori să le abordăm mai profund și să găsim soluții la acestea. Administrația Publică Locală este în căutare de soluții și este deschisă la propuneri pentru a putea fi mai eficientă și mai aproape de cetățeni.


Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție din Soroca, Criuleni (Dubăsari), Cimișlia și Comrat au fost create în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP, cu suportul financiar al Suediei. Membri ai PDAJ sunt judecători, procurori, avocați, parajuriști, polițiști, mediatori și mediatori comunitari, notari, reprezentanți ai administrației publice locale, medici și reprezentanți ai societății civile, care și-au unit eforturile și fac schimb de experiență pentru a contribui la îmbunătățirea accesului la justiție al persoanelor din grupuri vulnerabile din cele patru regiuni de intervenție.
Template not found: /templates/work/addcomments.tpl