Aniversare Institutul de Reforme Penale Dragi prieteni, chiar dacă astăzi nu ne putem vedea tradițional pentru a aniversa ziua de naștere a IRP, oricum este o ocazie plăcută de a ne aminti care a fost parcursul nostru din 2001 încoace.
Aniversare Institutul de Reforme PenaleDragi prieteni, chiar dacă astăzi nu ne putem vedea tradițional pentru a aniversa ziua de naștere a IRP, oricum este o ocazie plăcută de a ne aminti care a fost parcursul nostru din 2001 încoace. Tot ce am reușit până acum se datorează sutelor de colegi de ai noștri, experților, voluntarilor care au depus eforturi în realizarea unor idei curajoase.
Institutul de Reforme Penale  (IRP) inițiază efectuarea unei cercetări în domeniul sistemului medierii garantate de stat Institutul de Reforme Penale (IRP) inițiază efectuarea unei cercetări în domeniul sistemului medierii garantate de stat.
Institutul de Reforme Penale (IRP) își propune să contribuie la o mai bună respectare a Drepturilor Omului la etapa de aplicarea și/sau contestare a măsurilor preventive privative sau restrictive de libertate în Republica Moldova
Aplicarea detenției în general și a detenției preventive, în special, râmâne în continuare afectată de așa numitul sindrom „Gulag”, ce nu a dispărut odată cu sistemul sovietic de justiției penală. Acest sindrom se manifestă printr-o predilecție nemotivată sau chiar susținere a aplicării detenției oricând, dar și a indiferenței totale față de persoanele care au fost private de libertate.
yt

În perioada 1 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2020, Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul Fundației Soros-Moldova (FSM), va implementa proiectul „Respectarea drepturilor omului în procesul de aplicare a măsurilor preventive restrictive de libertate”.
Acord de colaborare cu Consiliul de Mediere Un acord între IRP și Consiliul de Mediere din Republica Moldova vine să consolideze colaborarea între aceste două instituții, în scopul promovării în continuare a valorilor Justiției Restaurative.
Problemele procedurii penale în vizorul conducătorilor Organelor de urmărire penalăActivitățile comune ale Direcției Generale de Urmărire Penală a Inspectoratului General al Poliției și Institutului de Reforme Penale au continuat cu un seminar privind jurisprudența Curții Constituționale în materia dreptului penal și procedurii penale.
Elaborarea Ghidului de Urmărire penală în cauzele cu făptuitori minoriConvenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, în articolul 3, prevede că în toate deciziile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituții publice sau private de ocrotire socială, de tribunale, de autorități administrative sau de organe legislative, „interesele superioare ale copilului trebuie să fie luate în considerare cu prioritate”.
Excepția de neconstituționalitate în atenția judecătorilor și procurorilorPornind de la colaborarea cu „Amnesty International Moldova” prof. I DOLEA împreună cu judecătorul Curții Constituționale A.BĂIEȘU și ex-judecătorul Curții Supreme de Justiție G.NICOLAEV au ținut cursuri de instruire continuă cu judecători și procurori, din diferite regiuni, referitor la problemele ce țin de excepția de neconstituționalitate și aplicarea procedurilor sumare la judecarea cauzei penale.