În premieră pentru Republica Moldova, 20 de mediatori au beneficiat de un curs specializat de instruire continuă privind medierea în cauze penale

Circa 20 de mediatori atestați din Republica Moldova au beneficiat în perioada 17-18 decembrie 2020 de un curs specializat de instruire privind medierea în cauzele penale.
Primele practici pozitive ale Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție în raionul Criuleni în vederea eficienței și accesului la justiție a femeilor și bărbaților din regiune, în colaborare cu ziarul local Est-Curier Începând cu luna noiembrie 2020, în ziarul Est-Curier vor fi publicate un șir de articole, ce reflectă informații privind cele mai importante probleme, dar și practici, soluții pozitive în domeniul accesului la justiție identificate de instituțiile locale din domeniul justiției și domeniile conexe. Decizia a fost luată la ședința din noiembrie 2020 a Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție în raionul Criuleni, susținută de către ziarul local Est-Curier (acoperire teritorială - raioanele Criuleni și Dubăsari). În acest mod, membrii și membrele Platforme, prin rotație, vor scrie câte un articol care va fi publicat în ziarul local Est-Curier.
Aspectele ce țin de îmbunătățirea medierii penale în Republica Moldova au fost discutate în cadrul unei mese rotunde cu implicarea reprezentanților instituțiilor naționale din domeniul justiției.În cadrul mesei rotunde online organizate de Institutul de Reforme Penale (IRP) în parteneriat cu Consiliul de Mediere au fost discutate mecanismele de interacțiune și referire între reprezentanții diferitor instituții din domeniul justiției penale și mediatori specializați în dosare penale. Evenimentul din data de 24 noiembrie 2020 a întrunit peste 25 de participanți, reprezentanți ai Ministerului Justiției, Procuraturii Generale și din procuraturile teritoriale, Consiliului de Mediere, Direcției Generale de Urmărire Penală IGP, Institutului Național de Justiție, Consiliului Superior al Magistraturii, Curtei Supreme de Justiție.
Peste 30 de ofițeri de sector au participat la o sesiune online pentru inițierea în modulul de instruire la distanță (e-learning)Peste 30 de ofițeri de sector au participat la o sesiune online pentru inițierea în modulul de instruire la distanță (e-learning), intitulat „Prevenirea delincvenței juvenile”. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Reforme Penale cu suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Republica Moldova.

Modulul „Prevenirea delincvenței juvenile” conține cinci capitole: Standarde internaționale și naționale privind rolul ofițerilor de poliție în domeniul protecției copilului; Cauzele delincvenței juvenile; Nivele de prevenire a delincvenţei juvenile; Tactici şi acţiunii aplicabile de către ofițerii/subofițerii superiori de sector în privinţa copiilor contravenienți; Copii în situaţii de risc. Fiecare capitol este urmat de o autoevaluare, ghiduri utile în domeniu, spețe și o evaluare finală.
Materialele pot fi accesate pe platforma on-line de instruire de pe site-ul Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI.
Ziua Internaţională a Drepturilor CopiluluiÎn data de 20 noiembrie 1989 a fost semnată Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, această zi, devenind Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului în întreaga lume. Cu toate acestea, în Republica Moldova există încă multe provocări privind protecția și asistența copiilor, inclusiv la capitolul prevenirii delincvenței juvenile.
Ofițerii de urmărire penală din cadrul IGP MAI vor avea posibilitate să acceseze un curs de instruire on-line (e-learning) gratuit privind particularitățile urmăririi penale cu implicarea copiilor în conflict cu legeaUn modul de instruire la distanță (e-learning) privind particularitățile urmăririi penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea, destinat ofițerilor de urmărire penală, a fost elaborat în perioada septembrie - noiembrie 2020 de către Institutul de Reforme Penale (IRP) în colaborare cu Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI și Inspectoratul General al Poliție MAI, cu suportul UNICEF Moldova. În calitate de experți, care au elaborat acest modul, au participat – Igor Dolea, Dr. hab. prof. univ. IRP; Grigore Moga, formator Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a MAI; Andrei Furman, ofițer superior urmărire penală, DGUP al IGP al MAI.
Accesului la justiție a grupurilor vulnerabile în contextul pandemiei Covid-19 a fost principala temă de discuție în cadrul ședințelor din noiembrie ale Platformelor de Dialog în domeniul justițieS-a încheiat a doua rundă a ședințelor Platformelor de Dialog în domeniul justiție din cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”. De data aceasta, participanții din raioanele Criuleni, Soroca, Comrat și Cimișlia au pus în discuție provocările, problemele și barierele în realizarea accesului la justiție a populației din raioanele de intervenții (în special ale grupurilor vulnerabile și marginalizate) în contextul pandemiei Covid-19.
Peste 55 de judecători, procurori, avocați, polițisti și mediatori au fost instruiți în comun privind îmbunătățirea sistemului de medierii în cauzele penale în Republica MoldovaInstitutul de Reforme Penale în parteneriat cu Consiliul de Mediere, în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie 2020, a organizat 3 ateliere de ateliere de instruire online privind identificarea mecanismelor de îmbunătățire a practicii de aplicare a medierii în cauzele penale în Republica Moldova.
Institutul de Reforme Penale (IRP) angajează Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) cu regim de muncă redusInstitutul de Reforme Penale (IRP) este o organizație necomercială, misiunea căreia este de a contribui la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova prin reformarea sistemului de justiție penală și susținerea inițiativelor comunitare.

Postul de Responsabil/ă de comunicare şi Relații cu Publicul (PR) în cadrul IRP este stabilit pentru o perioadă determinată decembrie 2020 – decembrie 2022 (contract de muncă), cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă mai îndelungată în dependență de accesarea noilor proiecte/finanțări.