Membrii și membrele PDAJ au învățat cum să soluționeze problemele sistemice privind accesul la justiție al persoanelor din grupuri vulnerabile Membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) din Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat au învățat despre abordarea integrată a problemelor sistemice din domeniul justiție. În cadrul unui atelier de instruire, organizat de Institutul de Reforme Penale (IRP), formatorii Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare au explicat participanților și participantelor cum pot fi aplicate conceptele „Teoria schimbării” și „Cadrul de Rezultate”, pentru a obține soluții la anumite probleme. Instruirea a avut loc în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu IRP, cu suportul financiar al Suediei.
Platformele de Dialog pentru Accesul la Justiție generează soluții la probleme actuale din justiție Comunicarea redusă a instanțelor de judecată cu justițiabilii, accesul limitat la justiție al persoanelor cu deficiențe mintale, asigurarea protecției drepturilor acestora au fost principalele probleme identificate de către membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) din patru regiuni ale Republicii Moldova, în perioada 2020-2021. Aceste probleme, comune pentru toate regiunile, au fost discutate în cadrul sesiunii de schimb de experiență „Accesul la justiție: prin metode inovatoare generăm soluții la probleme actuale”. În urma schimbului de experiență dintre participanții și participantele la eveniment, au fost identificate un șir de soluții, implementarea cărora poate îmbunătăți accesul la justiție al persoanelor marginalizate și din grupuri vulnerabile. Activitatea s-a desfășurat în zilele de 12 și 13 noiembrie și a fost organizată de Institutul de Reforme Penale (IRP), în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.
Mai mulți parajuriști și reprezentanți ai societății civile instruiți în tematici juridice și psihologice Pe parcursul lunilor octombrie- noiembrie 2021, Institutul de Reforme Penale a realizat în premieră un set de patru seminare cu tematici juridice și psihologice pentru reprezentanții/tele societății civile și parajuriști/ste.
Buletinul informativ nr.5 „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” În perioada iulie-septembrie echipa Institutului de Reforme Penale (IRP) a continuat activitățile de informare pentru membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție din Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat, și de instruire a celor patru organizații necomerciale (ONC) beneficiare în cadrul programului de capacitare al IRP. Mai multe detalii despre activitățile realizate împreună cu membrii și membrele Platformelor și ONC-urilor din patru regiuni ale țării, pentru asigurarea accesului mai bun la justiție pentru grupurile vulnerabile și marginalizate la nivel subnațional, citiți în numărul 5 al Newsletter-ului IRP.
În lunile septembrie-octombrie 2021 a fost desfășurată prima rundă de instruiri pentru avocații și avocate care acordă asistență juridică garantată de stat.
Comunicarea eficientă și atitudinea proactivă garantează identificarea și soluționarea problemelor socio-juridice ale persoanelor Provocările întâlnite în interacțiunea cu persoanele care se adresează instituțiilor publice, dar și importanța comunicării eficiente cu beneficiarii în procesul de referire a cazurilor, astfel încât situația să fie soluționată eficient și în termeni rezonabili, au fost principalele subiecte ale unui atelier de instruire, la care au participat membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) din Criuleni, Soroca, Cimișlia și Comrat. Instruirea a fost organizată de Institutul de Reforme Penale (IRP), în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu IRP, cu suportul financiar al Suediei.
Parajurista Maria Zugravu: „Un parajurist mereu se dezvoltă personal și profesional pentru a asigura calitatea înaltă a serviciului prestat” Doamna Maria Zugravu a devenit parajuristă în anul 2016 și este membră a Consiliului de Administrare a Asociației Naționale a Parajuriștilor din Moldova (www.parajurist.md). Acordarea asistenței juridice persoanelor din categoriile vulnerabile este scopul activității doamnei Zugravu în calitate de parajuristă, mediatoare, dar și președintă a asociației „Centrul de Justiție Socială ECHITATE”, care promovează principiile justiției sociale. La fel, doamna Maria Zugravu este membră a Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) din Criuleni.
Prima rundă de seminare privind medierea în cauze penale pentru mediatori Astăzi s-a încheiat desfășurarea primei runde de seminare online pentru mediatori realizate de Institutul de Reforme Penale (IRP).
Seminare de instruire pentru parajuriști și reprezentanții organizațiilor societății civile Institutul de Reforme Penale vine cu inițiativa de a organiza seminare de instruire pentru parajuriști și reprezentanții organizațiilor societății civile.
Membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) își consolidează cunoștințele privind referirea cazurilor beneficiarilor Membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) din Criuleni, Soroca, Cimișlia și Comrat și-au consolidat cunoștințele privind referirea cazurilor către instituțiile publice sau organizațiile din comunitate pentru soluționarea problemelor cu care se adresează beneficiarii. Instruirea este organizată de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu IRP, cu suportul financiar al Suediei.