Seminare online pentru mediatori Institutul de Reforme Penale lansează seminare de instruire online pentru mediatori.
Institutul de Reforme Penale lansează seminare online pentru avocații care oferă asistență juridică garantată de stat Institutul de Reforme Penale de comun acord cu Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, lansează seminare online pentru avocații care oferă asistență juridică garantată de stat.
Servicii juridice gratuite mai accesibile în 4 regiuni ale Republicii Moldova Populația din patru regiuni ale țării va beneficia de asistență juridică garantată de stat mai accesibilă grație suplinirii cu 5 specialiști a funcției de parajurist și cu 70 de avocați care vor acorda asistență juridică garantată de stat în cadrul oficiilor teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS). Totodată, parajuriștii ce activează în prezent în cadrul oficiilor teritoriale CNAJGS vor fi implicați în activitățile de informare a populației din localitățile învecinate despre asistența juridică garantată de stat și acordarea asistenței juridice primare. Până la sfârșitul anului curent se preconizează suplinirea a încă 5 funcții de parajurist în cadrul oficiilor teritoriale CNAJGS.
Buletinul informativ nr.4 „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” În perioada aprilie-iunie Institutul de Reforme Penale (IRP) împreună cu membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) din Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat au continuat activitățile de informare și schimb de experiență. Membrii și membrele PDAJ și-au fortificat capacitățile pentru implementarea cu succes a activităților menite să îmbunătățească accesul la justiție a persoanelor din grupurile vulnerabile și marginalizate din raioanele respective. Totodată, IRP a organizat un șir de instruiri pentru membrii și membrele Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție și cele patru organizații necomerciale (ONC) beneficiare în cadrul programului de capacitare al IRP.
Instruire privind managementul resurselor umane pentru organizațiile necomerciale din 4 regiuni ale țării Membrii și membrele organizațiilor necomerciale (ONC) din 4 regiuni ale țării învață despre politicile și practicile în domeniul managementului resurselor umane (MRU) în organizațiile societății civile. Activitatea este organizată de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.
Lipsa actelor și a surselor financiare – cel mai frecvent impediment la înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile Lipsa actelor de identitate sau de proprietate asupra bunurilor imobile, precum și insuficiența mijloacelor financiare pentru înregistrarea acestora se numără printre principalele impedimente la înregistrarea dreptului de proprietate pentru persoanele din categoriile vulnerabile. Soluțiile acestor probleme, astfel încât fiecare persoană să poată dispune legal de bunul care îi aparține au fost discutate în cadrul celei de-a 5-a ședințe a Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) din Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat.
Soluții pentru problemele ce țin de dreptul de proprietate în raionul Soroca Membrii și membrele Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție (PDAJ) Soroca au discutat cauzele și soluțiile problemelor socio-juridice din domeniul dreptului civil (dreptul de proprietate, înregistrarea imobilelor, perfectarea documentelor de înregistrare a imobilelor, perfectarea actelor notariale) cu care se confruntă persoanele din categoriile vulnerabile și marginalizate din regiune, în cadrul celei de-a 5 ședințe a Platformei.
Membrii Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție din patru regiuni ale țări au învățat cum să comunice eficient50 de membri și membre (32 femei și 18 bărbați) ai Platformelor de Dialog pentru Accesul la Justiție din Criuleni, Soroca, Cimișlia și Comrat au învățat să comunice eficient cu mass-media și să gestioneze situațiile dificile în interacțiunea cu justițiabilii. Atelierul de instruire, întitulat „Dezvoltarea abilităților în gestionarea situațiilor dificile de interacțiune cu justițiabilii și mass-media” a fost organizat de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.
Membrii Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție din Criuleni învață cum să comunice eficient cu mass-media Membrii Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție din raionul Criuleni învață cum să comunice eficient cu mass-media în cadrul atelierului de instruire „Dezvoltarea abilităților în gestionarea situațiilor dificile de interacțiune cu justițiabilii”. Activitatea este organizată de Institutul de Reforme Penale (IRP) în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.
Reprezentanți ai sectorului asociativ din patru raioane au învățat despre buna guvernare în cadrul organizațiilor societății civile Membri ai organizațiilor necomerciale din Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat, beneficiare ale unui program de capacitare implementat de Institutul de Reforme Penale, au învățat care sunt principiile aplicării bunei guvernări în cadrul organizațiilor societății civile (OSC). Trainingul are loc în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Suediei.