În perioada 15-31 mai, anul curent, în oraşele Orhei, Leova, Căuşeni, Bălţi, Ungheni a avut loc seminarul de instruire „Identificare si protectia copiilor social-vulnerabili, aflati în conflict cu legea sau sub virsta raspunderii penale”. Activitate special destinată pentru a îmbunătăţi abilităţile de lucru a profesioniştilor care acţioneza şi interacţionează frecvent cu copii care manifestă un comportament deviant (inspector siguranţă copii (poliţistul), procuror, judecător, asistent social, psiholog, medic, consilier de probaţiune etc.).
Agenda seminarului a cuprins teme despre arii de activitate în domeniu protecţiei copiilor social-vulnerabili, aflaţi în conflict cu legea sau sub vîrsta răspunderii penale, fiind abordate practici positive şi disficultăţi în realizarea sarcinilor care stau în faţa profesioniştilor vizaţi.
Participarea copilului la sedinta de judecata are specificul sau, determinat de particularitatile de virsta ale acestuia, ceea ce solicita existenta unei reglementari juridice speciale si a unui tratament socio-afectiv deosebit. In mod specific, aceasta implica necesitatea desfasurarii unei proceduri mai simplificate, materializata prin atitudinea prietenoasa, atit a instantei de judecata, a procurorului, a organului de urmarire penala, cit si a celorlalti participanti la proces. Invocarea acestor principii se face reiesind din posibilitatea influentei defavorabile a copilului.
Justiţia pentru copii reprezintă principii, cadrul normativ-juridic, proceduri, instituţii, specialiştii, metode şi tehnici utilizate de către specialişti, care sunt destinate specific copiilor implicaţi în sistemul de justiţie (fie copii în conflict cu legea fie victime sau martori)

Ghidului Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru Justiţie Prietenoasă copiilor, „Justiţie prietenoasă copilului” prezintă modelul sistemului de justiţie care garantează respectarea şi implementarea eficientă a tuturor drepturilor copiilor la cel mai înalt nivel posibil. Ţinând cont de principiile enumerate mai jos şi acordând consideraţiune corespunzătoare nivelului de maturitate al copilului şi înţelegerii circumstanţelor cazului. Aceasta este, în particular, o justiţie accesibilă, corespunzătoare vârstei, o justiţie rapidă, adaptată la şi concentrată pe necesităţile şi drepturile copilului, inclusiv drepturile la un proces echitabil, de a participa la şi de a înţelege procedurile, la viaţă privată şi de familie şi la integritate şi demnitate”.
Delincvenţa juvenilă problema organelor de drept, dar şi a întregii societăţiMihai (pentru a-i păstra confidenţialitatea, i-am dat băiatului un alt prenume) are doar 15 ani. Orice copil, la această vîrstă, se bucură de o viaţă liniştită, fiind înconjurat de cărţi, studiind matematică, fizică, geografie. Nu şi Mihai. Mintea lui este preocupată cu totul şi cu totul de altceva. La vîrsta lui a reuşit un adevărat record negativ – a comis peste 20 de infracţiuni, unele mai grave,altele mai puţin grave.
Munca neremunerată în folosul comunităţii - o pedeapsă benefică şi eficientă Vasile Cojocaru, un tînăr în vîrstă de 25 de ani din Semeni, trebuie să facă 150 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii. Conform graficului, el munceşte, zi de zi, cîte patru ore. “Le respectă întocmai, este un băiat serios”, spune Victor Grecu, consilier de probaţiune la Biroul de probaţiune din Ungheni.
Pedeapsa i-a fost stabilită pentru un furt. Tînărul a sustras un capac de canalizare, pe care vroia să-l vîndă ulterior şi să-şi facă nişte bani de buzunar. N-a mai făcut bani, în schimb, a “încasat” o pedeapsă. “M-am învăţat minte şi nu am să mai comit aşa ceva pe viitor. Această pedeapsă mă ajută să judec la rece”, spune Vasile Cojocaru.
Institutul de Reforme Penale a organizat ieri, 13 februarie, o masă rotundă privind prezentarea proiectului de ghid „Metodologia de focalizare a resurselor comunitare la necesitățile beneficiarilor probațiunii„. La eveniment au participat reprezentanți ai Oficiului Central de Probațiune(OCP) și consilieri de la oficiile de probațiune din Chișinău și teritoriu.

În deschidere, Dl Victor Zaharia, directorul Institutului de Reforme Penale, a vorbit despre problemele pe care le întîmpină o persoană eliberată din detenție și cît de important este faptul ca consilierul de probațiune să îi acorde o asistență calitativă care să o ajute să se reintegreze în comunitate. În acest context, directorul IRP a menționat necesitatea acestei metodologii pentru consilierii de probațiune care vor avea la dispoziție un instrument actualizat și util în lucrul cu beneficiarii. Metodologia urmează să cuprindă informații cu privire la agențiile și instituțiile locale, competențele acestora și metodele de colaborare cu acestea.
Astăzi Grupul de lucru regional de la Orhei s-a întrunit în cea de a doua ședință, tematica discuțiilor s-a referit asupra mecanismului actual de interacțiune între actorii implicați în lucrul cu minorii care manifesta un comportament delincvent precum și a copiilor martori implicați în procesul penal.

Potrivit datelor furnizate de către dna Severin Viorica, Procuror în Procuratura r.nl Orhei (membru a grupului de lucru) în perioada ianuarie-decembrie 2012 au fost instrumentate 89 de cauze penale cu implicarea a 104 minori. În timp ce în aceiași perioada în vizorul Comisariatului raional de politie s-au aflat 8 minori cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani și 38 minori cu vârsta cuprinsă intre 14-18 ani.
40 de avocaţi au fost instruiţi în domeniul acordării asistenţei juridice în cauzele cu implicarea minorilor În perioada 13-16 august 2013, Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridica Garantată de Stat au desfaşurat seminarul pe tema “Acordarea asistenţei juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea copiilor“, la care au fost instruiţi 40 de avocaţi.
În perioada 23 octombrie – 21 noiembrie 2012, IRP a desfăşurat 5 mese rotunde în regiunile: Orhei, Căuşeni, Ungheni, Leova şi Bălţi, cu gerericul „Promovarea mecanismului de referire a copiilor sub vîrsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”. Scopul meselor rotunde a constat în identificarea unui mecanism de referire a copiilor aflaţi în conflict cu legea, precum şi în promovarea schimbului de informaţii şi a bunelor practici în domeniul justiţiei pentru copii, familiarizarea cu specificul regional de interacţiune a organelor care promovează politici în domeniul de referinţă, analiza mecanismului de interacțiune a autorităților în administrarea cazurilor cu implicarea copiilor, colectarea de informații privind serviciile create în regiune pentru copiii în contact cu sistemul de justiție.
Directorul Institutului de Reforme Penale, Victor Zaharia, a fost ales în calitate de membru pentru Subcomitetul ONU privind prevenirea torturii şi alte pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante (SPT).
Alegerile au avut loc în data de 25 octombrie 2012, la Geneva, în cadrul celei de-a 4-a reuniuni a statelor membre la Protocolul Opţional la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.