Schema de executare a masurilor neprivative de libertate (probatiunii) prezinta etapele parcurse de catre persoana condamnata la munca neremunerata in folosul comunitatii sau la condamnare cu suspendarea conditionata a pedepsei odata ce instanta de judecata a emis hotarirea definitiva de pedeapsa.

Posterul a fost realizat in cadrul proiectului "Consolidarea implementarii alternativelor la detentie in Moldova" implementat cu suportul OSI Budapesta si urmeaza a fi distribuit in procuraturi, judecătorii si oficiile de probaţiune.

Poster executarea masurilor nonprivative de libertate
Probatiunea in privinta copiilor se desfasoara tinandu-se cont de obligativitatea respectarii interesului superior al copilului si de scopul protectiei temporare a copilului afl at in difi cultate, al resocializarii si al reintegrarii lui in familia biologica sau adoptiva, in casa de copii de tip familial, precum si in comunitate. Actiunile de probatiune in privinta copiilor se axeaza pe:
Justitia pentru copii din tara noastra mai are nevoie de imbunatatiri si ajustari pentru ca sa devina mai prietenoasa cu tinerii care ajung in contact cu institutiile de drept.

Acestea sint concluziile preliminare ale reprezentantilor Institutului de Reforme Penale(IRP), care au monitorizat timp de 6 luni procesele de judecata in mun. Balti, la care participa persoanele minore. Incepind cu luna octombrie 2010, ei au asistat la examinarea a 102 cazuri in care copiii au fost implicati in calitate de inculpati, victime si martori.
Săptămîna trecută, a fost organizată o masă rotundă unde factori de decizie din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale, Institutului Naţional al Justiţiei, Ministerului Justiţiei, Oficiului Central de Probaţiune, şi altor instituţii, au pus în discuţie recomandările privind eficientizarea sistemului de executare a măsurilor nonprivative de libertate. Un accent deosebit a fost pus pe îmbunătăţirea sistemului de probaţiune la etapa de urmărire penală şi cea de judecare a cauzei.
Procesul de justitie este orientat spre satisfacerea nevoilor victimei fara a neglija insa nevoile infractorilor care sunt sprijiniti pe parcursul intregului proces. Dialogul intre victima, infractor si membrii comunitatii este incurajat si face posibila asumarea responsabilitatilor ce decurg din savarsirea faptei si implicarea membrilor comunitatii in procesul de justitie.

In cadrul procesului penal se minimalizeaza responsabilitatea infractorilor. Acestia sunt concentrati asupra propriei persoane, incearca sa-si demonstreze nevinovatia, sa convinga instanta sa aplice o sanctiune usoara, participantii ignorand total victima. Dimpotriva, justitia restaurativa acorda un loc important victimei si reuseste sa-l responsabilizeze pe infractor.
Biroul de Probatiune Cahul si-a inceput activitatea in anul 2007, in cadrul proiectului pilot “Reforma sistemului de pedepse penale si promovarea alternativelor la detentie”, implementat de catre Institutul de Reforme Penale. La moment, in cadrul Biroului de Probatiune, Cahul, isi desfasoara activitatea 6 consilieri de probatiune.
In luna februarie, curent, Institutul de Reforme Penale a incheiat 3 acorduri de colaborare cu Procuratura Generala, Departamentul Institutiilor Penitenciare si Consiliul Superior al Magistraturii.

Obiectivele colaborarii se vor axa pe consultarea si informarea reciproca a partilor in domeniul politicii penale, in special in domeniul alternativelor la pedepse si sanctiunilor comunitare; protejarii drepturilor omului in procesele penale; participarea in cadrul grupurilor de experti pentru modificarea legislatiei ce reglementeaza aplicarea si executarea normelor penale, promovarea in comun a standardelor internationale in domeniul executarii pedepselor penale, dezvoltarea practicilor moderne alternative la justitia traditionala.
Centrul de Justitie Comunitara Balti a lansat proiectul “Contribuirea la promovarea eficienta a drepturilor copiilor”. Proiectul isi propune sa monitorizeze respectarea drepturilor copiilor care au savirsit fapte penale si nu raspund penal din mun.Balti si sa faciliteze dezvoltarea practicilor care sa contribuie semnificativ la reducerea si prevenirea infractionalitatii, precum si la protectia adecvata a drepturilor copilului.
Institutul de Reforme Penale (IRP) va promova practicile prietenoase copiilor in cadrul institutiilor de drept din raionul Leova, prin intermediul proiectului “Promovarea noilor elemente de justitie pentru copii in sistemul de justitie al Republicii Moldova”.

Organizatia isi propune sa promoveze mecanismele de dejudiciarizare a procedurilor aplicate copiilor in conflict cu legea si sa incurajeze principiile prietenoase copiilor in activitatea institutiilor de urmarire penala si in instantele de judecata. Politistii de sector, ofiterii de urmarire penala si procurorii vor fi instruiti sa aplice cele mai bune practici atunci cind lucreaza cu tinerii. De asemenea, ei vor afla mai multe despre utilizarea mecanismului de referire a copiilor in contact cu legea institutiilor din comunitate, care ofera asistenta sociala si educationala.
Incepind cu luna februarie, curent, Centrul de Justitie Comunitara Falesti (CJC Falesti) lanseaza proiectul “Medierea scolara -solutie in cazul violentei scolare”. Proiectul isi propune sa promoveze si sa implementeze medierea ca practica de solutionare a conflictelor in cadrul mediului scolar, in scopul reducerii comportamentului violent al elevilor din 3 licee din rn-l. Falesti.

Pentru atingerea scopului propus, vor fi desfasurate activitati de instruire a elevilor si psihologilor scolari, selectati din 3 licee ale r-lui Falesti pentru a activa in calitate de mediatori in solutionarea conflictelor scolare.