Institutul de Reforme Penale a participat în calitate de partener la conferința „Consolidarea cadrului instituţional de investigare şi urmărire penală a alegaţiilor de tortură şi rele tratamente„ organizată săptămîna trecuta la Chișinău de către Atlasul Torturii. La conferință au participat reprezentanți ai diferitor instituții relevante domeniului din Moldova precum ONG-uri, instituții de stat, experți din cadrul Institutului Ludwig Boltzman din Austria și din partea Ambasadei Austriei în Moldova.
În perioada 28 iunie -19 iulie, anul curent, Institutul de Reforme Penale în colaborare cu OIM- Moldova precum şi cu suportul Biroului pentru Migraţie şi Azil din cadrul MAI, organizează 7 sesiuni de instruire destinate inspectorilor pentru migraţie din cadrul Comisariatelor de Poliţie a Republicii Moldova.

Activitatea a avut drept scop familiarizare colaboratorilor de poliţie din teritoriu, cu reglementările naţionale precum şi standardele europene în domeniul migraţiei şi procedurilor de gestionarea eficientă a fluxului de migraţie ilegală pe teritoriul RM.
În ultimii 10 ani se înregistrează o descreștere a numărului de minori ce au comis infracțiuni, acesta micșorându-se aproximativ de două ori în 2010 (1586 persoane) comparativ cu anul 2000 (3032 persoane). Cu toate acestea, fenomenul delincvenței juvenile rămâne a fi persistent în Republica Moldova, în anul 2011, acesta ajungînd la 1714 persoane.

Institutul de Reforme Penale, a efectuat recent un studiu ce a avut drept scop de a cerceta fenomenul delincvenței juvenile în RM analizând cauzele acesteia și modalitățile socio-juridice existente de control și de diminuare a fenomenului. Instrumentele de cercetare utilizate au fost orientate către două grupuri cheie: copii aflați în conflict cu legea și specialiștii în domeniul justiției pentru copii.
Dejudiciarizarea procesului penal în privinţa unui copil presupune aplicarea unor proceduri extrajudiciare, în care medierea dispune de o poziţie prioritară.

Medierea penală poartă un caracter specific, diferit de alte tipuri de mediere. De acest raţionament s-a condus şi legiuitorul moldovean în Legea cu privire la mediere, plasând-o într-o secţiune separată. Legea stabileşte o procedură de mediere extrajudiciară. Potrivit art. 32 alin. (6) al Legii cu privire la mediere, procesul de mediere nu substituie procesul penal. Medierea are efecte mai pronunţate dacă se utilizează în faze incipiente ale procesului, evitând astfel efectul psihologic negativ care îl lasă acestea asupra persoanelor, îndeosebi asupra copiilor. De asemenea, restaurarea, pe cât se poate de urgent, a unui drept încălcat este un obiectiv determinant în justiţia restaurativă. În aşa mod, cu cât mai repede părţile vor găsi numitor comun, cu atât victima va obţine o reparaţie echitabilă. Astfel, rolul procurorului în aspect de utilizare a instituţiei medierii este semnificativ, îndeosebi în cauzele cu copii. Importantă este şi economia de resurse în cazul efectuării medierii pe cât se poate de urgent după producerea conflictului penal.
Îngrijorați de cifra considerabilă de copii aflați la evidența Biroului de probațiune Bălți la 31 mai curent (18 la număr), consilierii de probațiune ce activează în cadrul biroului au decis să întreprindă măsuri pentru prevenirea creșterii indicatorului în cauză. Astfel, la 6 iunie, curent, consilierul de probațiune specializat în lucrul cu copii a petrecut o oră informativă în incinta Centrului de primire a copilului în regim de urgență „Evrica” unde în prezent sunt adăpostiți 9 copii cu vîrsta cuprinsă între 6 și 18 ani. Predilecția pentru această locație este argumentată prin faptul că, la moment, în centru este plasat unul din copii aflați în evidența biroului de probațiune.
La 1 iunie 2012, de Ziua internațională a copilului, Oficiul central de probațiune în colaborare cu Organizația Internațională pentru Migrație, a organizat pentru minorii aflați la evidența Birourilor de probațiune din municipiul Chișinău, o excursie la „Complexul muzeal - arheologic Orheiul Vechi”.

Dacă sarcina zilnică a consilierilor de probațiune specializați în lucrul cu copii constă în asistarea acestora pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă și care au servit drept factori determinanți pentru intrarea în conflict cu legea, supravegherea comportamentului, etc., atunci ziua de 1 iunie a servit drept prilej pentru consilieri de a apărea într-o altă lumină în fața copiilor aflați în evidență.
În preajma sărbătorii de 1 iunie – Ziua Internațională a copilului, eveniment sărbătorit la nivel mondial, Biroul de probațiune Cahul a decis să desfășoare o serie de activități care să fie centrate pe minori. Necesitatea inițierii unor acțiuni orientate spre acest grup-țintă a derivat din prevederile Legii Nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune, Art. 13 care cuprinde derularea unui larg spectru de activități de probațiune în privința minorilor.
Institutul de Reforme Penale în colaborare cu Oficiul Central de Probaţiune, a desfăşurat în data de 28-29 mai, curent, trainingul de instruire „Justiţia pentru Copii: Rolul Consilierului de probaţiune în promovarea practicilor de dejudiciarizare a cauzelor penale”, destinat consilierilor de probaţiune specializaţi în lucru cu copii aflați în conflict cu legea. La training au participat 25 de reprezentanţi ai Birourilor de Probaţiune din Chişinău, Criuleni, Ialoveni, Durleşti, Anenii Noi, Sîngerei, Căuşeni, Ştefan-Vodă, Bălţi, Rezina, Cimişlia, Făleşti ș.a.

În cadrul seminarului, au fost analizate şi discutate principalele segmente ce vizează locul şi rolul consilierului de probaţiune în realizarea mecanismului de dejudiciarizare în cauzele penale cu implicarea copiilor. Astfel timp de 2 zile, participanţii şi-au aprofundat cunoştinţele în următoarele materii:
La solicitarea proiectului PNUD -Moldova „Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare în Moldova”, au fost examinate prevederile actuale ale Codului de Procedură Penală şi propunerile de modificare a Codului de Procedură Penală în vederea formulării şi argumentării includerii în legislaţie a unor prevederi care ar consolida cadrul normativ juridic de prevenire şi combatere a torturii şi impunităţii pentru actele de tortură.
Institutul de Reforme Penale a organizat recent o conferință națională privind Mecanismul de DEJUDICIARIZARE a cauzelor penale cu implicarea copiilor. Evenimentul a reunit reprezentanţii Instituţiilor de drept care lucrează cu copiii aflaţii în conflict cu legea (procurori, inspectori pentru minori, asistenţi sociali) și activişti în domeniul drepturilor omului şi protecţiei drepturilor copilului.

Întrucît în Republica Moldova sunt slab dezvoltate serviciile socio-educative adresate copiilor aflați în conflict cu legea, acest lucru făcînd problematică aplicarea practicilor alternative la procesul penal, evenimentul a pus în discuție situaţia actuală în domeniul respectiv. Mecanismul de dejudiciarizare are drept scop scoaterea copilului din sistemul de justiţie penală şi referirea lui, unor servicii psiho-socio-juridice din comunitate.