"Despite the fact that torture constitutes one of the most brutal attacks on human dignity and one of the most serious human rights violations, and notwithstanding the absolute nature of the prohibition of torture and ill-treatment even in the most exceptional circumstances, such as war, internal disturbances and terrorism, torture and ill-treatment are widespread practices in the majority of the countries on our planet. Almost no society is immune against torture, but in many societies torture is practiced systematically, both in fighting ordinary crime and in combating terrorism, extremism or similar politically motivated offences."
În data de 3 martie, 2012, reprezentanţii Oficiului central de probaţiune (OCP) şi a Direcţiei municipale pentru protecţia dreptului copilului (DMPDC) s-au întrunit în cadrul unei mese rotunde cu genericul "Aspecte ale probaţiunii în privinţa copiilor aflaţi în conflict cu legea".

Organizarea unei astfel de şedinţe a fost determinată de necesitatea consolidării eforturilor specialiştilor direcţiilor pentru protecţia dreptului copilului şi consilierilor de probaţiune in asistarea copilului aflat in dificultate şi/sau aflat în conflict cu legea.
În data de 3 martie, 2012, reprezentanţii Oficiului central de probaţiune (OCP) şi a Direcţiei municipale pentru protecţia dreptului copilului (DMPDC) s-au întrunit în cadrul unei mese rotunde cu genericul "Aspecte ale probaţiunii în privinţa copiilor aflaţi în conflict cu legea".

Organizarea unei astfel de şedinţe a fost determinată de necesitatea consolidării eforturilor specialiştilor direcţiilor pentru protecţia dreptului copilului şi consilierilor de probaţiune in asistarea copilului aflat in dificultate şi/sau aflat în conflict cu legea.
Începînd cu 1 februarie 2012, Institutul de Reforme Penale (IRP), cu suportul Open Society Institute, Human Rights and Governance Grants Program, a început implementarea proiectului ,, Consolidarea capacității de executare a alternativelor la detenție în Moldova,,. Acesta are o durată de 14 luni și are drept scop de a contribui la respectarea drepturilor persoanelor condamnate în comunitate prin informarea beneficiarilor și consolidarea integrității și capacității profesionale a serviciului de probațiune.
Vineri, în cadrul unei conferinte de presă, a fost lansat manualul consilierului de probațiune. Lucrarea a fost concepută pornind de la necesitatea elaborării pentru consilierii de probațiune a unui instrument care să servească drept suport atît teoretic, cît și practic adus în concordanță cu normele juridice în vigoare, noile instrumente implementate în probațiune, utilizarea căruia să contribuie la eficientizarea activității Serviciului de probațiune și la îmbunătăţirea calității lucrului efectuat.
În data de 24 – 25 ianuarie, curent, s-a desfășurat un atelier de lucru cu genericul "Modificările la Codul de Procedură Penală şi Codul penal al Republicii Moldova referitor la interzicerea şi combaterea torturii şi altor rele tratamente". Atelerul a fost organizat de Atlasul Torturii, Institutul de Reforme Penale și Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu participarea reprezentanților din diferite medii insituționale și profesionale.
Institutul de Reforme Penale a expediat recent tuturor primarilor din localităţile Republicii Moldova un exemplar al ghidului “Munca neremunerată în folosul comunităţii”, care va servi drept suport informaţional pentru gestionarea acestei forme de sancţiune penală în cadrul comunităţii. Prin această activitate, organizatorii doresc să-i ajute pe primari să înţeleagă mai bine rolul administraţiei publice locale în executarea sancţiunilor comunitare şi totodată să-i încurajeze să se implice mai mult în organizarea şi gestionarea acestora.
Experţii Institutului de Reforme Penale au elaborat un set de propuneri pentru Planul de acţiuni privitor la implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei din RM, pentru anii 2011-2016. Recomandările vizează o serie de mai multe îmbunătăţiri a legislaţiei procesual penale, fortificarea mecanismelor de răspundere disciplinară a participanţilor la procesul judiciar, consolidarea sistemului de probaţiune, precum şi asigurarea specializării justiţiei pentru copii din ţara noastră. În propunerile reprezentanţilor IRP au fost incluse şi propuneri privitor la consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor infracţiunilor şi în special a copiilor victime.
Pe data de 9 septembrie 2011, în incinta Casei Guvernului, a avut loc şedinţa Consiliului Centrului coordonator de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, sub preşedenţia Viceprim-ministrului Mihai Moldovanu. În cadrul întîlnirii Vladimir Popa, secretarul Consiliului, a prezentat un raport despre activităţile acestei instituţii guvernamentale privitor la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie. În cadrul discursului său raportorul s-a referit şi la dificultăţile întîmpinate de către acest organ guvernamental.
Pornind de la problemele majore constatate, exigenţele actelor internaţionale şi bunele practici în domeniu, reforma sectorului justiţiei, ca un imperativ al timpului, urmează a fi una complexă şi coerentă. Domeniile de intervenţie – pilonii, sunt pertinenţi şi suficient de prioritizaţi pentru o reformă efectivă a sectorului justiţiei. Datorită, probabil, termenelor restrânse de elaborare a proiectului Strategiei de reforme a sectorului justiţiei (SRSJ), unii termeni din partea justificativă sunt utilizaţi cu semnificaţie echivocă. Aceasta însă nu diminuează din valoarea de document strategic.